Kamis, 31 Januari 2013

Kisah Nabi Adam a.s


NABI ADAM AS 
Setelah Allah s.w.t.menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya, laut-lautannya dan tumbuh - tumbuhannya, menciptakan langit dan mataharinya, bulan dan bintang-bintangnya yang bergemerlapan danmenciptakan malaikat-malaikatnya yaitu sejenis makhluk halus yangdiciptakan untuk beribadah menjadi perantara antara Zat Yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba terutama para rasul dan nabinya maka tibalah kehendak Allah s.w.t. untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi memeliharanya menikmati tumbuh-tumbuhan,mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya dan berkembang biak turun-temurun waris-mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya.


Kekhawatiran Para Malaikat.

Para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah s.w.t. akan kehendak-Nya menciptakan makhluk lain itu, mereka khuatir kalau-kalau kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu,disebabkan kecuaian atau kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas atau karena pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disadari. Berkata mereka kepada Allah s.w.t.: "Wahai Tuhan kami! Buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami,padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya,sedang makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu,nescaya akan bertengkar satu dengan lain,akan saling bunuh-membunuh berebutan menguasai kekayaan alam yang terlihat diatasnya dan terpendam di dalamnya,sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu."

Allah berfirman, menghilangkan kekhuatiran para malaikat itu:

"Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui dan Aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumi-Ku.Bila Aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepada nya,bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah,karena Allah s.w.t. melarang hamba-Nya beribadah kepada sesama makhluk-Nya."
Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah s.w.t.dari segumpal tanah liat,kering dan lumpur hitam yang berbentuk.Setelah disempurnakan bentuknya ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna

.
Iblis Membangkang.

Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah seperti para malaikat yang lain,yang segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberi amanat menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya serta yang terpendam di dalamnya.Iblis merasa dirinya lebih mulia,lebih utama dan lebih agung dari Adam,karena ia diciptakan dari unsur api,sedang Adam dari tanah dan lumpur.Kebanggaannya dengan asal usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain,walaupun diperintah oleh Allah.

Tuhan bertanya kepada Iblis:"Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah Aku ciptakan dengan tangan-Ku?"
Iblis menjawab:"Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia.Engkau ciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur."
Karena kesombongan,kecongkakan dan pembangkangannya melakukan sujud yang diperintahkan,maka Allah menghukum Iblis dengan mengusir dari syurga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pd.dirinya hingga hari kiamat.Di samping itu ia dinyatakan sebagai penghuni neraka.

Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu dan ia hanya mohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat.Allah meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan,tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu,bahkan sebaliknya ia mengancam akan menyesatkan Adam,sebagai sebab terusirnya dia dari syurga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat,dan akan mendatangi anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat,mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang,menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh.

Kemudian Allah berfirman kepada Iblis yang terkutuk itu:
"Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka Jahanam dan bahan bakar neraka.Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hamba-Ku yang telah beriman kepada Ku dengan sepenuh hatinya dan memiliki aqidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah."


Pengetahuan Adam Tentang Nama-Nama Benda.

Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan menyakinkan mereka akan kebenaran hikmat-Nya menunjuk Adam sebagai penguasa bumi,maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta,kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya:"Cubalah sebutkan bagi-Ku nama benda-benda itu,jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam."
Para malaikat tidak berdaya memenuhi tentangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka.Mereka mengakui ketidak-sanggupan mereka dengan berkata:"Maha Agung Engkau! Sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajakan kepada kami.Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana."

Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat dan setelah diberitahukan oleh Adam,berfirmanlah Allah kepada mereka:"Bukankah Aku telah katakan padamu bahawa Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan."

Adam Menghuni Syurga.

Adam diberi tempat oleh Allah di syurga dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya,menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulamat Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang disebelah kiri diwaktu ia masih tidur sehingga ketika ia terjaga,ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya.ia ditanya oleh malaikat:"Wahai Adam! Apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?"

Berkatalah Adam:"Seorang perempuan."Sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya."Siapa namanya?"tanya malaikat lagi."Hawa",jawab Adam."Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?",tanya malaikat lagi.
Adam menjawab:"Untuk mendampingiku,memberi kebahagian bagiku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah."

Allah berpesan kepada Adam:"Tinggallah engkau bersama isterimu di syurga,rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah didalamnya,rasailah dan makanlah buah-buahan yang lazat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nasfumu.Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar,dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya.Akan tetapi Aku ingatkan janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim.Ketahuilah bahawa Iblis itu adalah musuhmu dan musuh isterimu,ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari syurga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmat ini."

Iblis Mulai Beraksi.

Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh allah dari Syurga akibat pembangkangannya dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Adam yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya tersingkir dari singgahsana kebesarannya.Iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di syurga yang tenteram, damai dan bahagia.

Ia menyatakan kepada mereka bahawa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka.Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh Iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahawa ia betul-betul jujur dalam nasihat dan petunjuknya kepada mereka.Ia membisikan kepada mereka bahwa.larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal.Diulang-ulangilah bujukannya dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang indah bentuk buahnya dan lazat rasanya.Sehingga pada akhirnya termakanlah bujukan yang halus itu oleh Adam dan Hawa dan dilanggarlah larangan Tuhan.

Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman yang bermaksud: "Tidakkah Aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya dan tidakkah Aku telah ingatkan kamu bahawa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata."
Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu sedarlah ia bahawa mereka telah terlanggar perintah Allah dan bahawa mereka telah melakukan suatu kesalahan dan dosa besar.Seraya menyesal berkatalah mereka:"Wahai Tuhan kami! Kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan Iblis.Ampunilah dosa kami karena nescaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami."

Adam dan Hawa Diturunkan Ke Bumi.

Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan hal mana telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang Iblis sehingga terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuannya yang manis namun berancun itu.

Adam dan Hawa merasa tenteram kembali setelah menerima pengampunan Allah dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh Iblis dan akan berusaha agar pelanggaran yang telah dilakukan dan menimbulkan murka dan teguran Tuhan itu menjadi pengajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan bujukan Iblis yang terlaknat itu.Harapan untuk tinggal terus di syurga yang telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah,hidup kembali dalam hati dan fikiran Adam dan Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di syurga tidak akan terganggu oleh sesuatu dan bahawa redha Allah serta rahmatnya akan tetap melimpah di atas mereka untuk selama-lamanya.Akan tetapi Allah telah menentukan dalam takdir-Nya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh mereka. Allah s.w.t.yang telah menentukan dalam takdir-nya bahawa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya,akan dikuasai kepada manusia keturunan Adam memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi sebagai benih pertama dari hamba-hambanya yang bernama manusia itu.Berfirmanlah Allah kepada mereka:"Turunlah kamu ke bumi sebagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain kamu dapat tinggal tetap dan hidup disan sampai waktu yang telah ditentukan."

Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan hidup di syurga yang pernah dialami dan yang tidak akan berulang kembali.Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan dukanya dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya berbeda-beda warna kulit dan kecerdasan otaknya.Umat manusia yang akan berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa di mana yang satu menjadi musuh yang lain saling bunuh-membunuh aniaya-menganianya dan tindas-menindas sehingga dari waktu ke waktu Allah mengutus nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya memimpin hamba-hamba-Nya ke jalan yang lurus penuh damai kasih sayang di antara sesama manusia jalan yang menuju kepada redha-Nya dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

Kisah Adam dalam Al-Quran.

Al_Quran menceritakan kisah Adam dalam beberapa surah di antaranya surah Al_Baqarah ayat 30 sehingga ayat 38 dan surah Al_A'raaf ayat 11 sehingga 25


Pengajaran Yang Terdapat Dari Kisah Adam.

Bahawasanya hikmah yang terkandung dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan dalam apa yang diciptakannya kadangkala tidak atau belum dapat dicapai oelh otak manusia bahkan oleh makhluk-Nya yang terdekat sebagaimana telah dialami oleh para malaikat tatkala diberitahu bahawa Allah akan menciptakan manusia - keturunan Adam untuk menjadi khalifah-Nya di bumi sehingga mereka seakan-akan berkeberatan dan bertanya-tanya mengapa dan untuk apa Allah menciptakan jenis makhluk lain daripada mereka yang sudah patuh rajin beribadat, bertasbih, bertahmid dan mengagungkan nama-Nya.

Bahawasanya manusia walaupun ia telah dikurniakan kecergasan berfikir dan kekuatan fizikal dan mental ia tetap mempunyai beberapa kelemahan pada dirinya seperti sifat lalai, lupa dan khilaf. Hal mana telah terjadi pada diri Nabi Adam yang walaupun ia telah menjadi manusia yang sempurna dan dikurniakan kedudukan yang istimewa di syurga ia tetap tidak terhindar dari sifat-sifat manusia yang lemah itu.Ia telah lupa dan melalaikan peringatan Allah kepadanya tentang pohon terlarang dan tentang Iblis yang menjadi musuhnya dan musuh seluruh keturunannya, sehingga terperangkap ke dalam tipu daya dan terjadilah pelanggaran pertama yang dilakukan oleh manusia terhadap larangan Allah.

Bahawasanya seseorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa tidaklah ia sepatutnya berputus asa dari rahmat dan ampunan Tuhan asalkan ia sedar akan kesalahannya dan bertaubat tidak akan melakukannya kembali.Rahmat allah dan maghfirah-Nya dpt mencakup segala dosa yang diperbuat oleh hamba-Nya kecuali syirik bagaimana pun besar dosa itu asalkan diikuti dengan kesedaran bertaubat dan pengakuan kesalahan.
Sifat sombong dan congkak selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan.Lihatlah Iblis yang turun dari singgahsananya dilucutkan kedudukannya sebagai seorang malaikat dan diusir oleh Allah dari syurga dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat kepada dirinya hingga hari Kiamat karena kesombongannya dan kebanggaaannya dengan asal-usulnya sehingga ia menganggap dan memandang rendah kepada Nabi Adam dan menolak untuk sujud menghormatinya walaupun diperintahkan oleh Allah s.w.t. 

IMAM BUKHARIIMAM BUKHARI

        Amirul Mukminin fil Hadits, gelar itu didaulatkan para ulama kepada ahli hadis dari Kota Bukhara, Uzbekistan. Tak salah bila ulama besar di abad ke-9 M ini ditabalkan sebagai ‘Pemimpin Kaum Mukmin dalam Ilmu Hadis’. Betapa tidak, hampir seluruh ulama merujuk kitab kumpulan hadis sahih yang disusunnya.

Para ulama juga bersepakat, Al Jami’ as Sahih atau Sahih Al Bukhari—kumpulan hadis sahih sebagai kitab paling otentik setelah Alquran. Sahih Al Bukhari yang disusun ulama legendaris asal ‘kota lautan pengetahuan’—Bukhara—itu juga diya kini kalangan ulama Sunni sebagai literatur hadis yang paling afdol.


Sang ulama fenomenal itu mendedikasikan hidupnya untuk menyeleksi secara ketat ratusan ribu hadis yang telah dihafalnya sejak kecil. Karyanya yang sangat monumental itu bak cahaya yang telah menerangi perjalanan hidup umat Islam. Ribuan hadis sahih telah dipilihnya menjadi pedoman hidup umat Islam, sesudah Alquran.

Ulama besar dan ahli hadis nomor wahid ini memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al Mughirah Ibnu Bardizbah Al Bukhari. Ia lebih dikenal dengan nama tanah kelahirannya, Bukhara. Dan, masyarakat Muslim pun biasa memanggilnya Imam Bukhari.

Pemimpin kaum Mukminin dalam ilmu hadis itu terlahir pada hari Jumat, 13 Syawal 194 H, bertepatan dengan 20 Juli 810 M. Sejak kecil, Imam Bukhari hidup dalam keprihatinan. Alkisah, ketika terlahir ke dunia, Bukhari cilik tak bisa melihat alias buta. Sang bunda tak putus dan tak tak pernah berhenti berdoa dan memohon kepada Allah SWT untuk kesembuhan penglihatan putranya.

Sang Khalik pun mengabulkan doadoa yang selalu dipanjatkan ibu Imam Bukhari. Secara menakjubkan, ketika menginjak usia 10 tahun, penglihatan bocah yang kelak menjadi ulama terpandang itu kembali normal. Imam Bukhari sudah akrab dengan ilmu hadis sejak masih belia. Sang ayah, Ismail Ibnu Ibrahim, juga seorang ahli hadis yang terpandang.

Ismail merupakan salah seorang murid ulama terpandang, Hammad ibnu Zaid dan Imam Malik. Sang ayah tutup usia saat Imam Bukhari masih belia. Meski hidup sebagai seorang anak yatim yang serba pas-pasan, Bukhari cilik tak pernah putus asa. Ia menghabiskan waktunya untuk belajar dan belajar, tanpa merisaukan masalah keuangan.

Ilmu hadis telah membetot perhatiannya sejak kecil. Selain belajar Alquran dan pelajaran penting lainnya, ilmu hadis adalah favoritnya. Sejak penglihatannya menjadi normal, dia sudah membaca karya-karya atau kitab hadis yang ada. Bahkan, menginjak usia 16 tahun, Imam Bukhari sudah mampu menghafal karya-karya Waki dan Abdullah Ibnu Al Mubarak.

‘’Sekali saja ia membaca buku, dia sudah hafall isinya,’‘ papar Ibnu Katheer yang terkagum-kagum dengan daya ingat sang ahli hadis. Daya ingat dan kecepatannya dalam menghafal sungguh tiada dua pada zamannya. Kekuatan intelektualnya sungguh sangat memukau dan menakjubkan.

Pada usia 10 tahun, Imam Bukhari sudah mampu menghafal 70 ribu hadis. Tanpa bermaksud jemawa, Imam Bukhari sempat berkata, ‘’Saya hafal seratus ribu hadis sahih dan saya juga hafal dua ratus ribu hadis yang tidak sahih.’‘ Ia tak cuma mampu menghafal ratusan ribu hadis, namun juga mampu menyebutkan sanad dari setiap hadis yang diingatnya.

‘’Dia diciptakan Allah SWT seolaholah hanya untuk hadis,’‘ tutur Muhammad bin Abi Hatim mengutip perkataan Abu Ammar Al Husein bin Harits yang terkagum-kagum dengan daya ingat dan kecerdasan Imam Bukhari. Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah menilai, Imam Bukhari sebagai manusia di muka bumi yang paling kuat ingatannya dalam menghafal hadis.

Menginjak usia 16 tahun, Imam Bukahri bersama ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji ke Makkah. Perjalanan pertamanya ke Semenanjung Arab itu dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuannya tentang ilmu hadis. Imam Bukhari pun berkelana dari satu kota pusat pengetahuan ke kota lainnya. Di setiap kota, ia berdiskusi dan bertukar informasi tentang hadis dengan para ulama.

Imam Bukhari sempat menetap di sejumlah kota pusat intelektual Muslim, seperti Basrah, Hijaz, Mesir, Kufah, dan Baghdad. Ketika tiba di kota Basrah, penguasa kota itu menyambut dan mendaulatnya untuk mengajar. Kedatangannya di Baghdad—ibu kota pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah—juga mendapat perhatian dari para ulama dan petinggi kota itu.

Sepuluh ulama hadis di kota itu pun mencoba menguji kemampuan dan daya ingatnya dalam menghafal sabda Rasulullah SAW. Para ulama itu lalu menukarkan sanad dari ratusan hadis. Dalam sebuah pertemuan, para ulama itu lalu menanyakan hadis-hadis yang telah ditukar-tukar sanad-nya itu.

Namun, Imam Bukhari mengaku tak mengenal hadis yang ditanyakan para ulama Baghdad itu. Lalu, ia membacakan hadis-hadis itu dengan sanad yang benar. Para ulama Baghdad pun terkagum-kagum dengan kecerdasan dan ketelitian sang ahli hadis. Ujian serupa juga dilakukan para ulama di berbagai kota yang disinggahinya. Dan, ujian itu berhasil dilaluinya dengan baik.

Pada usia 18 tahun, secara khusus, Imam Bukhari mencurahkan pikiran dan waktunya untuk mengumpulkan, mempelajari, menyeleksi, dan mengatur ratusan ribu hadis yang dikuasai dan dihafalnya. Demi memurnikan dan mencapai hadis-hadis yang paling otentik dan sahih, ia berkelana ke hampir seluruh dunia Islam, seperti Mesir, Suriah, Arab Saudi, serta Irak.

Dengan penuh kesabaran, ia mencari dan menemui para periwayat atau perawi hadis dan mendengar langsung dari mereka. Tak kurang dari 1.000 perawi hadis ditemuinya. Hingga kahirnya, Imam Bukahri menguasai hampir lebih dari 600 ribu hadis, baik yang sahih maupun dhaif. Perjalanan mencari dan menemukan serta membuktikan kesahihan hadis-hadis itu dilakukannya selama 16 tahun.

Setelah sekian lama mengembara, ia lalu kembali ke Bukhara dan merampungkan penysunan kitab yang berisi kumpulan hadis sahih berjudul Al Jami’ Al Sahih. Kitab hadis yang menjadi rujukan para ulama itu berisi 7.275 hadis sahih. Pada usia 54 tahun, dia berkunjung ke Nishapur, sebuah kota di Asia Tengah. Di kota itu, Imam Bukhari diminta untuk mengajar hadis. Salah seorang muridnya adalah Imam Muslim yang juga terkenal dengan kitabnya Sahih Muslim.

Imam Bukhari lalu hijrah ke Khartank, sebuah kampung di dekat Bukhara. Para penduduk desa memintanya untuk tinggal di tempat itu. Imam Bukhari pun tinggal di Desa Khartank hingga tutup usia pada usia 62 tahun. Ia meninggal dunia pada tahun 256 H/ 870 M. Meski telah meninggal 13 belas abad yang lalu, namun cahaya dari Bukhara itu tak pernah padam dan terus menerangi kehidupan umat Muslim.Karya Besar Sang Ulama

Imam Bukhari tak hanya dikenal sebagai ahli hadis. Sebagai ilmuwan yang produktif, ia juga menulis kitab tafsir, fikih, dan sejarah. Berikut ini adalah beberapa karya besar sang ulama setelah Sahih Al Bukhari.

 • Tarikh Al Kabir
 • Khalq A’fal Ebad
 • Kitab Al Wahidan
 • Kitab Adab Al Mufrad
 • Kitab Adh Dhua’fa
 • Juz Raf Al Yadain
 • Juz Al Quraa Khalf Al Imam
 • Jami’a Al Kabir
 • afseer Al Kabir
 • Kitaab Al Ilal
 • Kitaab Al Manaaqib
 • Asami As-Sahabah

http://1.bp.blogspot.com/__x767RBRK18/SNu1F1woxnI/AAAAAAAAAMY/2CkX9-4ym-Q/s400/Kitab+Shahih+Bukhari.jpg
Kitab Shahih Bukhari

Metode Seleksi Hadis Ala Imam Bukhari

Imam Bukhari pantas disebut sebagai ilmuwan dan ulama yang profesional. Betapa tidak. Dalam meneliti, menyeleksi, serta menetapkan hadis sahih dari ratusan ribu hadis yang dihafalnya, Imam Bukhari melakukannya dengan sangat hati-hati. Untuk mendapatkan akurasi, ia melakukan perjalanan ke negaranegara Islam dengan menemui hampir 1.000 perawi hadis. Secara sabar, ia mendengarkan para perawi itu.

‘’Saya susun kitab Al Jami `Ash Shahihini di Masjidil Haram, Makkah, dan saya tidak mencantumkan sebuah hadis pun kecuali sesudah shalat istikharah dua rakaat memohon pertolongan kepada Allah SWT, dan sesudah meyakini betul bahwa hadis itu benar-benar shahih,’‘ ujar Al-Finbari, salah seorang murid Imam Bukhari, mengutip pernyataan gurunya.

Di masjid bersejarah itulah, Imam Bukhari mulai menyusun buku kumpulan hadisnya yang sangat monumental. Dasar pemikiran dan bab demi bab Sahih Al-Bukahri disusunnya secara sitematis di Masjidil Haram. Sedangkan, pembukaan serta pokok-pokok bahasannya ditulisnya di Rawdah Al Jannah—sebuah tempat antara makam Rasulullah dan mimbar di Masjid Nabawi, Madinah.

Pengumpulan, seleksi, dan penempatan hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun. Ia menggunakan kaidah penelitian secara ilmiah dan modern sehingga hadishadisnya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendapatkan hadis yang benar-benar otentik, secara serius Imam Bukhari meneliti dan menyelidiki para perawai-nya.

Tak cuma itu, Imam Bukhari pun melaku perbandingan hadis. Satu hadis dengan hadis lain dibandingkan. Ia lalu menguji dan mempertimbangkannya secara ilmiah untuk memutuskan mana yang paling sahih. Keontetikan hadis yang disusun Imam Bukhari sudah sangat terbukti dan teruji.

Para ulama sepakat, hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al Jami `ash Shahihmemiliki tingkat kesahihan yang paling utama. Profesionalitas yang ditunjukkan Imam Bukhari dalam melacak dan meneliti kesahihan sebuah hadis tak lepas dari bimbingan para gurunya. Beberapa ulama yang berpengaruh dalam kehidupan keilmuwan sang legendaris itu antara lain: Dhihaak Ibnu Mukhlid; Makkee Ibnu Ibraheem Khadhalee; Ubaidullah Ibnu Moosaa Abasa; Abdul Quddoos Ibnu Hajjaaj; dan Muhammad Ibnu Abdullaah Ansaaree.

Profesionalitas yang ditunjukkan Imam Bukhari juga menetes pada murid-muridnya. Begitu banyak muridnya yang menjadi ahli ilmu hadis yang terkenal dan terkemuka. Mereka adalah Turmudzi, Imam Muslim, Nasa’i, Ibrahim Ibnu Ishaq Al Harawi, Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Dulabi, dan Mansur Ibnui Muhammad Bazduri.


3 sahabat

3 sahabat

Suatu ketika
Saya menemukan 2 orang
Yaitu sahabat sejatiku
Awal mula saya ketemu dengan mereka
Yaitu kami terpilih menjadi tiga kandidat
Untuk memimpin osis di smk
Dan kami pun mulai berjanji
Untuk saling bekerjasama
Baik dalam organisasi maupun urusan pribadi
Kami bertiga sudah bertekad untuk menjunjung tinggi nama baik smk
Sudah banyak orang yang mencoba ingin meghancurkan persahabatan kami
Tapi
Tak satupun dari mereka bisa melakukanya
Karna kami adalah
Tiga karakter yang berbeda
Telah di pertemukan oleh Sang Pencipta
Sehingga
Kami Bisa bersatu,
Walaupun kami memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri
Tapi kami akan saling mengisikekurangan kami dengan kelebihan kami masing2
kadang kami pernah bertengkar karena kesalahpahaman dari kami
tapi
itu semua adl ujian dari Sang Pencipta
supaya kami bisa lebih Dewasa,
lebih mengerti,
lebih berhati – hati,
lebih memahami akan artinya hidup,
dan
lebih dari kekurangan yang belum kami punya

Rabu, 30 Januari 2013

Amelia Rules! The Whole World is Crazy and Superheroes

  The Amelia Rules series has been on several graphic novel recommendation lists for libraries and readers. The graphic novel series initially started as a self published piece and was later picked up by publishers as its popularity increased. Gownley announced last year that the series will come to an end. Like many readers, I was sad to hear the news but that only motivates me to read and complete the series.

Description: Meet Amelia Louise McBride. She's nine years old, a former New Yorker who's now living in a small town after her parents decided to get divorced, and dealing with everything from being the new kid in school to getting her first kiss. But you know what? She's got her mom and her aunt Tanner (who happens to be an ex-rock star) and her friends Reggie, Rhonda, and Pajamaman, and everything's going to be okay. Except, of course, when it isn't. In this first book of Amelia's adventures, Amelia and her friends take on bullies (and Santa!), barely survive gym class, and receive a disgustingly detailed explanation of the infamous Sneeze Barf.

Review: Amelia is going to be a third grader. She is also a child of recently divorced parents and has just moved from New York City to a small town, along with her mom and must stay with her mom's younger, hipper sister. This first volume of the series consists of five episodes from her first year, summer through Christmas, trying to figure out her new life with a new family situation and new friends. Gownley mixes realism, pathos, and humor remarkably well and conveys a lot with his Peanuts-ish illustrations.
  I started the Amelia Rules series out of order, which I never do but I was so excited to see this series at my local library that I just picked up whatever they had. I later realized that I was picking up the series midway through. Luckily, my mistake didn't cost my enjoyment of the series and I pretty much inferred what happened to Amelia's family and friends. In this first volume, Amelia deals with serious issues: divorce, moving, discovering new friends, and trying to make sense of her own world.
  I immediately loved all of the characters in this series. Amelia is your typical tween. She is moody, has great snarky lines, self absorbed but under all that bravado she has a good heart. The graphic novel is told from her perspective and almost like a confessional. Throughout the course of her first year at her new, small town she learns about her group of adorkable friends: Rhonda is her friend and sometimes arch-enemy, who has a massive third grade crush on Reggie, the superhero in the making. And then there is the silent but endearing Pajamaman.  
  Another huge plus for me is that the graphic novel series doesn't ignore the adult characters. Amelia's parents and her aunt have a substantial role in the series. They also have their own plot lines which aren't dumbed down for the younger reader. Charming and endearing, Amelia Rules is well worth the read for both girls and boys of all ages. The pace is energetic, the dialogue is humorous without being overly sweet, and Gownley has a keen sense of what life looks like from a kid's point of view. 

Rating: 4 stars

Words of Caution: None. Recommended for Grades 3 and up.

If you like this book try: Smile by Raina Telegeimer, Popularity Papers by Amy Ignatow, Dork Diaries by Rachel Renee Russell, Diary of a Wimpy Kid by Jeff Kinney


Description: Ten-year-old Amelia is getting used to living in a small town. Sure, it was hard to leave New York after her parents divorced. But now that she's got her friends, she's starting to feel like things just might be okay. That is, until her mom says they might be moving again--across town, to a new school district. Can things get any worse for Amelia? When Amelia meets her new friend Trish and learns about the terrible secret she's hiding, Amelia realizes that sometimes you just have to look adversity in the face and then give it a wedgie on its way out the door.

Review: Though constantly compared to the Peanuts comics, the Amelia Rules delivers more than punchlines and adorable illustrations. I think this series's greatest strength lines in its emotional content. Gownley's portrays situations with all the gravity they have to a tween. While from an adult's point of view it may be piddly, it is a huge deal to a kid. Grownley knows his audience and handles the problems of a younger reader with care.
   Superheroes is the third volume of the Amelia Rules series, and probably the most emotional by far. There are a wide range of emotions explored in this slim volume. Watching Amelia moving away from her friends, coping with a new friend moving away, a bike accident on a scary and dark road, and the projections of what happens to Amelia as she grows up are by turns heartbreaking and hopeful. Gownley balances the dark with the light in equal moments. After finishing the volume, you are comforted knowing that the characters have experienced something that you also went through and that yes, there will be times when life sucks and everything is dark and gloomy but it's only temporary.

Rating: 4 stars

Words of Caution: None. Recommended for Grades 3 and up.

If you like this book try: Smile by Raina Telegeimer, Popularity Papers by Amy Ignatow, Dork Diaries by Rachel Renee Russell, Diary of a Wimpy Kid by Jeff Kinney

Jumat, 25 Januari 2013

SMK BISA: Komputer Tidak Bisa Shutdown

Tags

She's still got it! Jennifer Lopez shows off her famous behind as she goes without a scrap of underwear in eye popping gown

-Actress says she was 'depressed' during filming of Parker after divorce
-Found it 'hard to get up in the morning' after splitting from Marc Anthony

By Eleanor Gower


She may be 43-years old with a ten year career in showbusiness, but Jennifer Lopez can clearly compete with even the youngest pretender in the style stakes.

The singer and actress stepped out at a promotional screening of her new film Parker showing off her famous behind in an eye popping Kaufman Franco gown.

The floor length white dress featured a number of strategically placed slits which showed J-Lo had forgone underwear for her night out in Las Vegas on Thursday.

Scroll down for video...

The white stuff: Jennifer Lopez shows off her enviable curves in a stunning gown with risqué slits showing the star was wearing no underwear at a screening of film Parker in Las Vegas on Thursday

With her long brown hair pulled into a loose updo - black eye make-up and pale lipstick added to her striking appearance.

Although the Kaufman Franco designed dress was high cut at the neck, it featured clear mesh detail, giving the gown a backless look along with sexy splits either side.

The star is no stranger to revealing gowns and is particularly famous for the striking Versace green and blue number she wore to the Grammy Awards back in 2000.

The big reveal! All eyes were on J-Lo as she strutted around the reed carpet in the eye popping gown

The covered view: From the front, J-Lo's gown looked relatively demure, until she turned to the side to show off the saucy slits

Making the most of her assets: JLo seems happy for all eyes to be on her as she poses

That dress was slit at the front down to the waist and showed off the singer's curvy figure to the maximum.

The A-lister has recently admitted to being depressed while shooting the new film, due to her divorce from Marc Anthony.

'It was very hard to get up in the morning. Very hard. When you’re depressed and sad all the time it’s very difficult,' she told the Mirror.

'I felt like my whole life had fallen apart. What I had known for seven or eight years with my children and everything, it was just... boom! An explosion!'

'It was really painful but the kids give you a certain strength because you cannot completely fall apart because they’re up at six in the morning and everything’s fine and normal for them,' she added.

But on Thursday, J-Lo even managed to outshine reality star Coco who unusually covered up her famous cleavage in a high necked blue psychedelic mini dress and red heels.

The reality star, who was without husband Ice-T, wore her blonde hair in a long haired tousled style as she stepped out on the red carpet.

Looking sultry: The star seems body confident as she makes the most of her time in the limelight

Smouldering: Jennifer pouted her way through the red carpet event like a true professional

Toyboy love: Casper Smart joined his girlfriend on the red carpet in Sin City

Show of support: Casper sported an all black ensemble, perhaps to contrast with J-Lo

Keeping close: The star keeps her toyboy close to her as she poses for photos on the red carpet

Meanwhile, Jennifer was joined by her toy boy beau Casper Smart, despite rumours she paid a visit to ex-husband Marc Anthony in New York earlier this week.

A source told the New York Post's Page Six that the star spent two and a half hours with the Latin singer at 'The Mark' hotel, who was later seen emerging with his head down in a bid to go unnoticed.

The eyewitness said: 'He came out really quickly, with his head down, like he didn't want to be seen.'

VIDEO Casper waits in sidelines as JLo seduces camera in that dressClick here mor detail


source: dailymail


Katie Price offered a full refund by Sandals resort after complaining over her wedding... but only if she NEVER books with them again

Tags
By J J Anisiobi and Sarah Bull


Katie Price has been offered a refund by Sandals after complaining about how the resort ruined her wedding, but only if she never books with them again.

The glamour model had written in her column this morning that she was left disgusted by the way she and her new husband Kieran Hayler had been treated by the staff at the Sandals Royal Bahamian resort and spa, even alleging she was asked if she was a porn star by one employee.

However, in an official statement, Sandals have refuted the mother-of-three's allegations, saying they would give her the money back if she was happy never to return to one of their resorts in the future.

Trouble and strife: Katie Price slammed the Sandals Bahamas resort after marrying Kieran Hayler there last weekend

The statement read: 'Sandals Resorts is disappointed that Ms Price was not happy with her stay and as a gesture of goodwill are willing to offer her a refund on condition that she does not choose our resorts for any future weddings or stays.'

Sandals also said that while they had offered Ms Price a private location in which to get married, she had instead opted to have the ceremony in full view of photographers.

They continued: 'The team were thoroughly understanding and accommodating of Ms Price’s request for privacy, offering use of the resort’s private offshore island, Sandals Cay, for her wedding ceremony and the duration of her stay.

A wash out: Price said that the venue used plastic sunbeds and a member of staff asked her if she was a porn star

Fun in the sun: Sandals resort claim to have offered Katie Price a private beach for her wedding, but she declined it for a public one instead

'However, Ms Price declined this offer, and against the Sandals team’s advice opted instead to hold the ceremony on the public beach where she was photographed by paparazzi.'

Katie expressed her disappointment over the wedding vacation in her column in The Sun newspaper on Friday morning.

She wrote: 'Sandals my a**e. It was more like a smelly old flip-flop.'

Katie and Kieran were given a butler as part of their wedding package deal, but the hired help apparently asked if Price was a porn star after she had inquired if there was a private beach she could sunbathe on.

However, Sandals contested: 'Her dedicated butler, who is used to dealing with VIP’s, denies making any derogatory remarks.

Young love: Katie and Kieran, pictured in December 2012, were given a plastic tent to host their wedding in

'Sandals has been welcoming guests through its doors for over three decades and prides itself on excellent service, award winning product and has one of the highest returning guest rates in the industry.'

Although the venue had been recommended by her friend Michelle Heaton, the description in the brochure didn't match the reality of the resort, according to Katie.

She said: 'Our wedding tent was made of plastic too. It looked like it had come straight out of a B&Q flat pack and we saw it being wheeled out for one wedding in a wheelbarrow.'

The mother-of-three also felt that the whole resort was more like an 18-30 holiday club than a romantic wedding destination.

Katie added: 'Nothing will ruin the happiness I've found with Kieran but I was so stressed out by the whole experience I came home with a cold sore on my lip.'

But the Sandals spokesperson said: 'Without an international profile, the resort team were oblivious of Ms Price’s fame and welcomed her with the award-winning service given to all its guests.

'Once at the resort Ms Price did identify herself to her dedicated Wedding Manager and explained her profile in the UK.'source:dailymailSenin, 21 Januari 2013

Kebebasan Menurut Saya

Tags
Menurut saya, Kebebasan adalah
hak manusia untuk mencapai kebahagiaan individu
tanpa merusak kebebasan individu lain.

Kebebasan merupakan tempat bergantungnya
ketinggian harga diri manusia. Setiap kebebasan
hakikatnya adalah aturan yang menjadi pilihan.

Akal dan kecerdasan tidak ada artinya tanpa kebebasan.

Kebebasan juga dapat berarti kehendak bebas
manusia yang dengannya kita dapat memutuskan
suatu hal dari banyak pilihan-pilihan dan peristiwa
yang terjadi dalam hidup kita.

Kita memiliki kebebasan, untuk mencintai atau membenci...
Marah atau memaafkan...
Terpuruk atau bangkit...
Bahagia atau sebaliknya...

Kita bebas memilih atau mengontrol respon
dari setiap kejadian yang datang dalam kehidupan kita.
Itulah kebebasan.

TAPI... walaupun kita memiliki KEBEBASAN dalam
memilh respon untuk setiap kejadian, saya sarankan
kita tetap fokus memilih pada KEBEBASAN yang
bersifat POSITIF.

Rangkullah kehidupan.
Rengkuhlah cinta baru.
Penuhilah tawa, keriangan di setiap hari-hari M
Bukalah hati untuk kemungkinan-kemungkinan yang baik:
rezeki, pekerjaan, orang-orang, lingkungan baru
yang membahagiakan.

Anda BEBAS untuk menjalani itu semua!
Dan menjadi bahagia.

Mulai sekarang, saya harap pikiran dan hati M
TERBEBASKAN dari apapun yang sempat mengungkung selama ini.
Apapun hal yang membuat hidup M tidak bahagia.

Tuhan tidak pernah mengutuk kita, namun kitalah yang
sering mengutuk kehidupan dan diri kita sendiri.

Kita memiliki berbagai macam kebebasan,
Pilihlah kebebasan-kebebasan yang baik.
Buatlah hal-hal baik, terbaik yang bisa kita lakukan setiap harinya.

Selalu pilih respon terbaik, pikiran & emosi baik, pada setiap kejadian.
Jalanilah setiap kebebasan dan kehidupan baru M dengan
energi positif, hingga menjadikan hidup ini pernuh warna... :-)

Victoria didn't fancy it? David Beckham and his sons enjoy some boys' time with an afternoon of sledding in the snow

By Sarah Bull


Having just moved back to the UK from Los Angeles, snow is something of a novelty for David and Victoria Beckham's children.

So when the white stuff blanketed the nation over the weekend, the Beckham boys were quick to head out and make the most of the winter weather.

David was seen enjoying some boys' time with his sons as he took them sledding on Primrose Hill in London on Sunday.

Fun in the snow: David Beckham spent the day sledding with his sons on Primrose Hill on Sunday afternoon

The footballer looked casual but still stood out in his padded quilted jacket, black trousers and woolly hat, topped off with a pair of snow boots.

And while he was mainly there to supervise sons Brooklyn and Romeo as they careered down the hill, Beckham couldn't resist joining in himself.

The 37-year-old was seen pushing 13-year-old Brooklyn down the slope, before helping his teenage son carry his yellow and blue patterned sled back up to the top of the hill for another go.

Keep your hat on! David was seen clutching his head to ensure his hat didn't fly off in the snow, as he prepared to push Brooklyn down the hill

Time for another go! Brooklyn looked excited as he made his way with his father back to the top of the hill for another turn sledding down

Wrapped up: The sportsman looked casual, but still as attractive as ever, in his winter gear as he posed up with fans during the day out

Clearly keen to capture every second of his day in the snow, Brooklyn was spotted clutching a mobile phone in a bid to video his trip down the hill.

In another shot, Romeo, 10, looked to be having a thrilling time as he slid down the slope on his red and white sled.

Noticeably absent from the day out was David's wife Victoria, who is believed to have been looking after the couple's daughter Harper. The pair's youngest son Cruz was also absent from the day out.

My turn! Romeo, 10, appeared to be picking up some speed as he and brother Brooklyn careered down the hill

However, David and his brood found some people to play with on the day out, with many fans tweeting their delight after catching sight of the footballer in the snow.

One person tweeted: 'Sledding @primrose hill sooooooo cold! Just saw David Beckham, and we are wearing the same snow boots #winterfun #snow.'

And another tweeted: 'Just had a snow ball fight with David Beckham & co in Primrose Hill Park #snow #london.'

David and Victoria have now moved back to the UK following the end of the sportsman' contract with football team LA Galaxy.

The family are currently renting a lavish £20million property in South London from Touker Suleyman, boss of Ghost and Hawes & Curtis, while the Beckham brood will be educated at London schools.

A source recently told MailOnline: 'It's time for a new London life, they are all very excited.'

It's still unclear which club David will play for, although he is believed to be entertaining a number of offers.


source:dailymailMesh to impress! Sultry star Nicole Scherzinger leaves little to the imagination in sheer dress to promote new single

By Lucy Buckland


She was often the picture of demure on this year's X Factor, in her long flowing gowns, but for her latest single Nicole Scherzinger is leaving very little to the imagination.

The fiery singer decided to mesh up her look with a very revealing tight black dress and a variety of prowling poses as she shot her new video in west London.

And what better way than to grab some attention for your new single than wearing a daring mesh dress, which left little to the imagination.

Scroll down for the video

On the prowl: Nicole left little to the imagination in the tight mesh dress as she promotes her latest single

Eagle eyed X Factor fans will remember the star invited her boys - James Arthur and Jahmene Douglas - to the shoot of her video during last year's series.

Both boy's jaw's dropped as they watched the Hawaiian-born beauty work her magic on camera.

But these sultry shots show off a rather different side to the Don't Hold Your Breath hitmaker and often hyperactive X Factor judge.

Daring: Nicole showed off her incredible curves in the dress, which left little to the imagination

In one sch-mazing shot Nicole poses provocatively, showing off her pert derriere, in the sheer dress, with just a short jacket protecting her modesty.

In another the dazzling beauty, who is dating Formula One champion Lewis Hamilton, looks virtually naked in the revealing dress.

Her trademark long dark locks are gelled back, making her look extra edgy.

Shocking: Nicole's dress certainly showed off her slim figure in the dress, which made a VPL very difficult to avoid

Gorgeous: Nicole shows off her flexibility in the shoot at a west London warehouse

A source at the shoot revealed Nicole was absolutely freezing in the lacy number, but Nicole pulled it off with professional aplomb.

Although the video was filmed in the UK before Christmas it will be released later this week, with first radio play coming on Thursday.

And despite her ease infront of the camera Nicole confessed to Fabulous magazine that she isn't always so confident.

Remember this? Nicole Scherzinger chats to her boys at the video shoot

Sheer nerve: Nicole Scherzinger donned a leather outfit and took control of filming at one point

'I get very shy if I have to go to an event or walk a red carpet and be around a lot of people. It takes me a while to come out of my shell. I'm a loner - in the [Pussycat] Dolls, when I was in college, always a loner.'

'I think it's because I'm always in work mode with a million things in my head," Nicole continued. "It's just how I was made. It's got me to where I am today.'

Boomerang is the lead single from her second solo studio album, the follow-up to 2011's Killer Love.

The music video is expected soon after the song's debut.

VIDEO Preview Nicole shoting the video for Boomerang
source:dailymail


Sabtu, 19 Januari 2013

Pregnant Kim Kardashian is mobbed by fans as she arrives on the Ivory Coast... just hours before bogus shooting panic

Tags
By AMELIA PROUD and LOUISE SAUNDERS


She was left in a panic after her family became the latest victims of a dangerous joke which saw police called to the Jenner household amid claims a shooting had taken place.

But Kim Kardashian looked the picture of happiness as she was mobbed by fans when she arrived at Abidjan on the Ivory Coast on Friday evening.

Beaming from ear-to-ear as she was swamped by locals keen to catch a glimpse of America's first lady of reality television, the 32-year old star seemed a little overwhelmed as she made her way through arrivals.

Eager: Kim Kardashian couldn't keep the smile off her face as she was mobbed by an army of fans upon her arrival in the Ivory Coast on Friday

Surrounded by a group of burly security guards, the petite brunette was presented with a stunning bouquet of flowers as she prepared to make her way out to a waiting car.

Kim looked effortlessly stylish upon her arrival, teaming a simple black ensemble with a chic stone-coloured belted mac while disguised her tiny baby bump.

Writing on her Twitter page, she said: 'We out here Abidjan Côte d'Ivoire Thanks for everything Guyzo people!'

Queen bee: Hundreds of fans attempted to catch a glimpse of the first lady of reality television as she touched down in Abidjan

Stylish: The pregnant star looked effortlessly chic in a stone-coloured belted mac as she posed alongside a fan for a photograph

The pregnant reality star made sure to keep her followers updated with her every move, even while she was on her flight, tweeting a snap of her make-up free.

Alongside the candid picture, Kim wrote: '11 hr flight....6 hrs to go!!! #nomakeup #nofilter.'

But it would seem Kim's happy and relaxed mood wasn't set to last for long.

Just a matter of hours later, a 15-strong SWAT team were sent to Kris and Bruce Jenner's California mansion on Friday afternoon; with at least two helicopters hovering up above as back-up.

Flower power: The 32-year-old star was presented with a beautiful bouquet of flowers upon her arrival

Jet-setter: Kim made sure to keep her Twitter followers up to date with her arrival in the Ivory Coast

Kim Kardashian, 32, tweeted her panic from the Ivory Coast after being informed of the commotion, which was sparked by a bogus call to the police claiming a shooting had taken place at the Calabasas home.

Her younger sisters, Kendall and Kylie were less dramatic and saw the funny side of it all... as did patriarch Bruce, who posed for an instagram with the police officers.

Kylie Tweeted 'my neighbours officially think I'm crazy' to which her sister Kendall replied: 'Our whole household is crazy.'

Au naturel: Kim posted a snap of her make-up free on her flight

The 17-year-old then posted a picture of her father merrily posing with officers in front of the mansion's famous sweeping staircase; and of the squad cars lined up outside the home.

Kim, of course, was a tad more dramatic.

She wrote: 'Just got a call from my mom telling me about this prank call that someone was shot in their home & 15 swat team & 3 helicopters showed up!'

Never miss a photo opportunity, Kardashian 101: Bruce Jenner posed merrily with the police offers who were called to his house to investigate a bogus shooting on Friday

'I love it when 8 police officers show up at my door and 10 cop cars are outside my house': Kendall Jenner made an Instagram homage to the drama

Panic: Kim Kardashian Tweeted concern after her mother Kris Jenner's house was surrounded by a Swat team and helicopters following report of a shooting

Kim added: 'These prank calls are not funny! People can get arrested for this! I hope they find out who is behind this. It's dangerous & not a joke!'

Kendall wrote, alongside her montage of the events: 'I love it when 8 police officers show up at my door and 10 cop cars are outside my house. just another casual Friday evening at the Jenner household. #nbd #EveryonesOk'

These pranks seem to be becoming an increasingly common occurrence, with police being sent to Tom Cruise’s house following a report about an alleged armed intruder on the property on Thursday.

Click here more detail


source:dailymail


You look absolutely fabulous! Tamara Ecclestone draws admiration in Beverly Hills for her very tight mini-dress

By Monty Archibald


It was like an episode of Absolutely Fabulous brought to life.

For Tamara Ecclestone was spotted sharing a warm embrace with an adoring acolyte in Beverly Hills on Friday.

The socialite was no doubt warmly lathered with praise after stepping out of he chauffeur driven vehicle in a high cut clinging dress.

Dahling come here: Tamara Ecclestone was given a meaty embrace by a lackey in Beverly Hills on Friday

The 28-year-old heiress looked delighted to receive the lashings of platitudes from her helper.

But even the most cynical could not deny she looked stunning in the figure-hugging black and white striped outfit, which drew attention to her bounteous curves.

The daughter of Formula One mogul Bernie Ecclestone has been parading them for all to see this week, stripping down to her bra and panties for a particularly racy photo shoot in the California sunshine.

With her younger sister Petra, 24, - who is currently expecting her first child with husband James Stunt - already based in Los Angeles, Tamara is reportedly eyeing up the lavish Fleur de Lys estate in Bel Air to add to her existing property portfolio.

Undeterred by the mansion's £78million price tag, the star is said to be planning a relocation to the US in the not too distant future.

A proper Patsy: Socialite Tamara and her companion looked like they had just stepped out of Absolutely Fabulous

Showing off: Tamara seemed to revel in showing off her bounteous curves in a skin-tight mini dress

Fly on the wall moment: It would be fascinating to hear the topics being discussed by the intellectuals

But although Petra is pregnant and happily married, Tamara is embracing single life for the chance to learn more about herself.

Speaking to the MailOnline about her relationship status recently, Tamara said: 'There’s no men in my life at the moment.

'I’m not looking for love but if it happens, it happens, and that would be nice. It happens when you least expect it.

'I’ve always been in long-term relationships and this is the first time I’ve lived alone and been single and it’s actually good to be able to be alone.

'I’m not looking, but I’m not adverse to the idea. I’m just having fun.'

Loving it: Tamara has been flaunting her body this week by stripping down for racy photoshoots

Good genes: Tamara obviously gets her looks from model mother Slavica rather than her F1 boss father Bernie

Jetting off: Tamara kept the outfit on to fly out of LAX later on Friday


source:dailymailJumat, 18 Januari 2013

How much work has he had done? Rylan dyes his ginger beard black as he shows his vain side in Celebrity Big Brother

Tags
By J J Anisiobi

Rylan Clark might just be the vainest person ever to appear on Celebrity Big Brother.

The former X Factor contestant spent a long time trying to hide his ginger roots by dying his beard on Friday afternoon.

Rylan's desire to change his looks and appear more youthful than he is have led him to use many different techniques.

Just For Men: Rylan spent a long time dying his facial hair during Friday afternoon in the Celebrity Big Brother house

Being restricted to just basic hair-dye while in the house, however, has driven the wannabe singer crazy.

He managed to convince Claire Richards to help him dye his beard black and said to her: 'We’re not all born with a dark beard like Italians! Some of us have got to fake it!'

After around 30minutes of applying the solution to his well shaped facial hair, Rylan occupied himself by looking at his potential wrinkles in the mirror.

Time for a top up: The pale looking housemate was in need of some fake tan as he applied his dye cream

You missed a bit: Claire Richards gave Rylan a helping hand as she pointed out missed bits on his beard

The reality television star has gone to great lengths to alter his appearance and has spoken openly in the past about his many procedures.

The most obvious transformation has been his hair. After growing up with ginger locks he then experimented with blonde colouring and extensions.

He also appears to have had his eyebrows tattooed on as they maintain their dark colour and sculpted shape.

Full face: Rylan has previously admitted to having Botox and fillers injected into his face

Back to black: Rylan's natural ginger hair colour was hidden by his dark couloring

Rylan once admitted to spending most of his wages on Botox, fake tanning and make-up.

Speaking to The Sun, he said: 'I was the fat, ginger kid at school. The bullying was bad. It affected my education.

'I got pulled off a swing and some boy kicked me in the head and fractured my skull. I was in hospital. It was homophobic bullying.'

Dark locks: Rylan once revealed that he had been bullied as a child because of his looks

Man about town: The X Factor star jumped in the bath tube with some of the girls after sorting out his beard

He added: 'I am really obsessed with my image. I've had Botox and had my lips done. I probably spend two thirds of my wages on cosmetics.'

In his quest to be the perfect man he has also blown thousands of pounds on plastic surgery.

He told heat magazine: 'I'm so lazy and I really want a six-pack and pecs. I might do myself a little Darren Lyons and have them all put in.'

Top boy: Rylan, pictured as a child, centre, was less tanned and had ginger hair

The fake look: When Rylan auditioned for X Factor in 2012 he had blonde extensions in

Click here more detail


source:dailymail